Decyzje

3 października 2017 admin 0

Wykaz decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej         Od 1 lipca 2020 r. L.p. Numer decyzji Data wydania decyzji Podmiot gospodarczy Uczestnicy […]

Skrzynka ePUAP

3 października 2017 admin 0

W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP […]

Dokumenty do pobrania

1 października 2017 admin 0

Formularz zapisu na Stały Sąd Polubowny: .doc  .pdf Formularz wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdf