Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego

Informuję, że w związku z wejściem (27 czerwca 2023 r.) w życie przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1195), pracownicy WIIH w Łodzi – urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r.mają obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takowego oświadczenia.

Krzysztof Stasiak

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej