Lista Arbitrów

Przedstawiamy Listę Stałych Arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 r., poz. 1356)

LISTA STAŁYCH ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO
PRZY ŁÓDZKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE
INSPEKCJI HANDLOWEJ W ŁODZI

1. Osoby wyznaczone przez Federację Konsumentów – organizację reprezentującą interesy konsumentów do pełnienia funkcji Stałego Arbitra Stałego Sądu Polubownego przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi.

  • Czesława Strażnik – Bień
  • Anna Karpowicz
  • Zdzisława Wilk
  • Barbara Wikiper

Konsument dokonuje wyboru stałego arbitra z wyżej wymienionych osób do składu orzekającego sądu polubownego.

2. Osoby wyznaczone przez Wojewódzki Związek Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi – organizację reprezentującą interesy przedsiębiorców do pełnienia funkcji Stałego Arbitra Stałego Sądu Polubownego przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi.

  • Anna Stasiak
  • Jacek Stasiak

Przedsiębiorca dokonuje wyboru stałego arbitra z wyżej wymienionych osób do składu orzekającego sądu polubownego.

 

***

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (265 kB)