Ochrona konsumenta

Dane dotyczące wyników mediacji i PRSK oraz udzielonych porad prawnych i instruktaży w 2017 r.

 1. W 2017 r. w formie mediacji rozpatrzono 28 spraw, z tego:
  • z wynikiem pozytywnym dla konsumenta 20 spraw, tj. 71,4%
  • z wynikiem negatywnym 4 sprawy, tj. 14,3%,
  • inny sposób – 4 sprawy, tj. 14,3%.
 2. W okresie od 10.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przyjęto 538 spraw.
  Rozpatrzono 449 spraw zgodnie z procedurą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z tego:

  • z wynikiem pozytywnym 270 spraw, tj. 60%,
  • z wynikiem negatywnym 120 spraw, tj. 27%,
  • pozostałe sprawy (odmowa udziału, inny sposób) 59 spraw, tj. 13%.

3. W 2017 r. Wojewódzki Inspektorat w Łodzi udzielił łącznie 4584 porady prawne i instruktaże, w tym: konsumentom – 3487, przedsiębiorcom – 1097.