Procedura kontroli

 

Schemat procedury kontroli (104 kB)

 

Informacja dotycząca wzajemnego uznawania towarów

Od dnia 19 kwietnia 2020 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz.U.UE 29.3.2019).

Informacje dotyczące procedury oceny towaru

  • Dane kontaktowe: Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług,

tel. 42 6324319,

email: pu@wiih.lodz.pl,

  • Termin do dokonania oceny towaru: 30 dni,
  • Przepisy, które regulują sprzedaż towarów:

 

Kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500kW

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U z 2017 r. poz. 1690 z późn.zm);

link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189&from=PL

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1187&from=PL

 

Paliwa ciekłe – benzyny i oleje napędowych

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r  o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019 poz. 660 ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000660/U/D20190660Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001680/O/D20151680.pdf

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1035)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001035/O/D20141035.pdf

 

Gaz skroplony LPG

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016 poz. 540)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000540/O/D20160540.pdf

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (Dz. U. Nr 44, poz. 279)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070440279/O/D20070279.pdf

 

Paliwa stałe

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1892)

link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&year=2018&position=1892

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. 2018 poz. 1890)

link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&year=2018&position=1890

 

Kontakt z Inspektoratem możliwy także w języku angielskim.