Wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zawiera co najmniej oznaczenie stron, dokładnie określone żądanie, wskazanie rodzaju postępowania oraz podpis.

Do pobrania:

  • wniosek o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu:  .doc  .pdf

Wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prosimy składać w języku polskim.

W przypadku gdy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich nie spełnia wymagań, wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie.

Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest nieodpłatne.