Decyzje

Wykaz decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2020 r.
L.p. Numer decyzji Data wydania
decyzji
Podmiot gospodarczy

Uczestnicy postępowania administracyjnego

Przedmiot
rozstrzygnięcia (ustawa)
Stan prawny
decyzji
1 2/KC-DP/2020 25-08-2020 Stalbud sp. z o.o. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
2 3/KC-DP/2020 25-08-2020 Skwarek PH-U P… M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
3 4/KC-DP/2020 25-08-2020 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
4 5/KC-DP/2020 25-09-2020 wspólnicy spółki cywilnej Rondo L… S…, S… K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
5 12/KC-DS/2020 31-08-2020 HOMESAY M. S…, G. S… Spółka jawna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
6 10/KC-DS/2020 31-08-2020 U.. G.. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
7 11/KC-DS/2020 31-08-2020 M… C… Kosmetyki „ZAWSZE PIĘKNA” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
8 13/KC-DS/2020 31-08-2020 J… K… Ubojnia Drobiu kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
9 14/KC-DS/2020 31-08-2020 A… B… Iron Mix kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
10 15/KC-DS/2020 30-09-2020 J… G…, A… W…

wspólnicy spółki cywilnej

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
11 PU.KPZ.1.2020 13-11-2020 Z… S… „ELECTROCONTACT” art. 91 pkt 25 i pkt 26c art. 92 pkt 5 i pkt 6 oraz art. 93 ust. 2 i ust. 5 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieostateczna
12 PU.KPS.4.2020 10-07-2020 Parys Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
R… P…,
art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nieostateczna
13 PU.KPS.5.2020 20-10-2020 „Michimi” J… W… art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nieostateczna
14 PU.KPC.1.2020 14-10-2020 „Weteran” sp. z o.o. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
15 PU.KPC.2.2020 16-11-2020 R… K… „Sklep Ogólnospożywczy s.c. R… K…”,

E… K… „Sklep Ogólnospożywczy s.c. E… K…”

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
16 PU.KPC.3.2020 18-11-2020 Scarabeus A. G…. sp. j.

z siedzibą w T…, Al. J… P…

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
17 PU.KPC.4.2020 23-11-2020 H… K…, K… B…

wspólników spółki cywilnej „Kubiak i S-KA

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
18 PU.KPC.5.2020 23-12-2020 A2 POMOC DROGOWA D… C… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
19 PU.KPC.6.2020 23-12-2020 G.W. & Crystal Fashion W…G… sp. j kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
20 PU.KPC.1.2021 28-01-2021 Café Civetta spółka cywilna A…P… M…W… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
21 PU.KPS.6.2020 30-11-2020 M… B… „P.U.H. M… B…”, art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nieostateczna
22 15/KC-DP/2020 30-11-2020 E… M… sklep spożywczo – monopolowy „RARYTAS kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
23 18/KC-DP/2020 14-12-2020 sklep spożywczy M… H…, B… H… spółka cywilna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
24 22/KC-DP/2020 22-12-2020 Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Łączność” z siedzibą w T…M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
25 16/KC-DP/2020 30-11-2020 MOTOZBYT s.c. I… M…

MOTOZBYT s.c. K… L…

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
26 19/KC-DP/2020 14-12-2020 Restauracja ALCHEMIK M… W… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
27 14/KC-DP/2020 23-10-2020 Circle K Polska Sp. z o. o. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
28 12/KC-DP/2020 20-10-2020 „JOGO-BENEK” M… M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
29 20/KC-DP/2020 14-12-2020 Firma Handlowo-Produkcyjna „Koselak” M… K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
30 6/KC-DP/2020 7-10-2020 Sklep Spożywczy K… B… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
31 21/KC-DP/2020 22-12-2020 sklep ogólnospożywczy A i J J… K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
32 23/KC-DP/2020 22-12-2020 „Malinowa” B… Ś… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
33 10/KC-DP/2020 20-10-2020 „AGRO-TER” Centrum Ogrodnicze J… C… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
35 11/KC-DP/2020 20-10-2020 A… J… i M… J…

wspólnicy spółki cywilnej „ALBUD” 

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
36 17/KC-DP/2020 14-12-2020 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „BEATA” T… S… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
37 8/KC-DP/2020 9-10-2020 „PIOMOT” C… M… spółka jawna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
38 9/KC-DP/2020 20-10-2020 J…S… SKLEP PUCHACZ kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
39 13/KC-DP/2020 20-10-2020 Medyk s.c. J… P…, P… P…

Antykwariat Librarium P… P…

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
40 7/KC-DP/2020 9-10-2020 PLON Zaopatrzenie Ogrodniczo-Pszczelarskie A… J… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
41 24/KC-DS./2020 30-12-2020 Sklep Spożywczo – Przemysłowy „HALINKA” H… M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług nieostateczna
42 23/KC-DS./2020 30-12-2020 „RHS” sp. z o. o. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
43 17/KC-DS./2020 10-11-2020 „Iskierka” U… J…, N…, P… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
44 25/KC-DS./2020 30-12-2020 M…. U…., P.P.H.U. „MID” M…. U….

D…. Ż…., P.P.H.U. „MID” D…. Ż….

wspólników spółki cywilnej

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
45 20/KC-DS./2020 4-12-2020 Przedsiębiorstwo Handlowe „SKOWMET” G… S… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
46 19/KC-DS./2020 26-11-2020 „DOM-SKŁAD” R… K…  spółka jawna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
47 22/KC-DS./2020 4-12-2020 „DOM TECHNICZNY” G… sp.  j. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
48 18/KC-DS./2020 26-11-2020 „E… P… Sklep spożywczo – przemysłowy” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
49 21/KC-DS./2020 4-12-2020 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ”HENKA” G… H… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
50 16/KC-DS./2020 9-10-2020 D… J… „FRYZDOM” D… J… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
51 DS.KC.1.2021 26.03.2021 M. L. Handel Artykułami Chemicznymi i Przemysłowymi M. L. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
52 DS.KC.2.2021 26.03.2021 W. K. Firma Wielobranżowa „Wiesław” W. K. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
53 DS.KC.3.2021 26.03.2021 K. L. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WELES K. L. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
54 DS.KC.4.2021 26.03.2021 K. N. Handel Detaliczny Art. Spoż. K. N. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
55 DS.KC.5.2021 30.03.2021 Z. S., „MJZ s. c. Z. S.” i M. K., „MJZ s. c. M. K.” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
56 DS.KC.6.2021 31.03.2021 T. C. Firma Wielobranżowa „IRTRANS” T. C. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
57 DS.KC.7.2021 13.04.2021 W. H. PHU „ABC” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
58 DS.KC.8.2021 13.04.2021 J. S. Firma Handlowo-Usługowa „TINA” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
59 1/KC-DP/2021 18.01.2021 Jeronimo Martins Polska S. A. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
60 DP.KB.1.AN.2021 18.01.2021 P. K. Przedsiębiorstwo Handlowe „DAPPER” ul. (…),
(…) P.,Ż. K. Przedsiębiorstwo Handlowe „DAPPER” s.c. ul. (…),
(…) P.
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
61 DP.KC.2.2021 29.03.2021 B. K. wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą sklep spożywczo-przemysłowy ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. (…), (…) P.. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
62 DP.KC.3.2021 29.03.2021 W. S. wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą sklep spożywczo-przemysłowy W. S. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. (…), (…) P. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
63 DP.KC.4.2021 19.04.2021 J. M. wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą J. M. Firma Handlowa „ALMA”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. (…) nr (…) lok. (…), (…) P.. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
64 DP.KC.5.2021 19.04.2021 P. P. wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Art. Spożywczo-Przemysłowe P. P. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w T., ul. (…) nr (…), (…) T.. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
65 DP.KC.6.2021 20.04.2021 E. S. wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą sklep „Urszula” E. S. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. (…), (…) T. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
66 DP.KB.2.2021 14.05.2021 Z… W… WJM-BUD Hurt-Detal s. c. Z… W…
M…M… ul. W… P…, 97-300 P… T…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
67 DP.KC.7.2021 6.05.2021 G… K… sklep przemysłowy s.c., ze stałym miejscem wykonywania działalności, ul. R…, S… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
68 DP.KC.8.2021 8.06.2021 sklep spożywczy RENATA Z… R…, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w B…, ul. …, 97-400 B…. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
69 DP.KC.9.2021 10.06.2021 G… C… sprzedaż artykułów przemysłowych, spożywczych, wędlin oraz mięsa ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. W…. , G… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
70 DP.KC.10.2021 10.06.2021 I… W… wspólnik spółki cywilnej Delikatesy, ze stałym miejscem wykonywania działalności, ul. …, 97-500 R… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
71 DP.KC.11.2021 16.06.2021 S… K… INSTAR ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w R…, ul. N…. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
72 DP.KC.12.2021 21.06.2021 M… L… Delikatesy ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w R…, ul. M…, 97-500 R… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
73 DP.KC.13.2021 25.06.2021 TOBI A… M… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej, ul. G… G…– R… nr …, B… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
74 DS.KC.9.2021 8.06.2021 Sklep Spożywczo-przemysłowy Z… A…,
ul. B…, S…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
75 DS.KC.10.2021 8.06.2021 R… Firma Handlowo – Usługowa O… R…
ul. W…, S…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
76 DS.KC.11.2021 8.06.2021 I……….. P…….. H……. K……
ul. P……….., S……
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
77 DS.KC.12.2021 8.06.2021 Spółdzielnia Mleczarska
„M……………..” z siedzibą ul. S……………,
W………….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
78 DS.KC.13.2021 8.06.2021 „Samopomoc Chłopska”
ul. T…………, U…………
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
79 DS.KC.14.2021 10.06.2021 W… Ż.. „W… Ż…” i R… Ż… „FHU R… Ż…” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
80 DS.KC.15.2021 21.06.2021 C… N… Sp. z o. o.
z siedzibą w S…, ul. P…, S…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
81 PU.KB.1.AN.2021 23.03.2021 Monnari Trade § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
82 PU.KB.2.AN.2021 23.03.2021 ADRIAN Fabryka Rajstop § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
83 PU.KB.3.AN.2021 28.06.2021 Brand § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
84 PU.KPC .2.2021 29.03.2021 Kaufland Polska Markety Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
85 PU.KPC.3.2021 29.03.2021 „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
86 PU.KPC.4.2021 5.05.2021 M&M s.c. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
87 PU.KPC.6.2021 29.06.2021 ART-DEKOR kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
88 PU.KPC.7.2021 23.08.2021 Ozdoba i syn kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
89 PU.KPC.8.2021 18.10.2021 J… M…„Sklep Wielobranżowy” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
90 PU.KPS.2.2021 17.02.2021 F.H.U. „Alka” J… M… art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
91 PU.KPS.3.2021 25.02.2021 FHU „Bud-Rol” art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
92 PU.KPS.4.2021 11.03.2021 Spółdzielnia Pracy „ROLNIK” art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
93 PU.KPS.5.2021 26.03.2021 „ANDI-KUBA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
94 PU.KPS.7.2021 18.06.2021 K… A… „LIDER II” art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
95 PU.KPS.8.2021 23.06.2021 SDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
96 PU.KPS.10.2021 30.08.2021 M.P.M Zagórski art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
97 DS.KC.16.2021 19.08.2021 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe K…………. D………….. K……………
W…………….., S………….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
98 DS.KC.17.2021 24.08.2021 przedsiębiorca Z……… J……….
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą „Z……. J……..”
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
99 DS.KC.18.2021 24.08.2021 E…… G……. – K…….
Restauracja „L…….” E…… G……… – K……..
A…….. K………….
Restauracja „L………” A…….. K……….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
100 DS.KC.19.2021 6.09.2021 „A………” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
101 DS.KC.20.2021 6.09.2021 przedsiębiorca P……….. S……………
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą
C……. P……… S………….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
102 DS.KC.21.2021 6.09.2021 przedsiębiorca E…….. S………
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą
„E……. S…….. Ś…..”
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
103 DS.KC.22.2021 15.09.2021 A…….. S………
A……….. S……… Firma Handlowa „O……….”,
J…….. S……….
J………… S………. Firma Handlowa „O…………..”
– wspólnicy Spółki cywilnej
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
104 DS.KC.23.2021 17.09.2021 przedsiębiorcę J… K…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą U…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
105 DS.KC.24.2021 17.09.2021 przedsiębiorca P……… W……..
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą
P.H.U. P……… W………
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
106 DS.KC.25.2021 17.09.2021 przedsiębiorca S… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
107 DS.KC.26.2021 23.09.2021 przedsiębiorca I……. K…….
wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ”R……” I…… K…….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
108 DS.KC.27.2021 28.09.2021 przedsiębiorca L……. K…….
wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą
Sklep A….. L…… K…….
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
109 DP.KC.14.2021 29.09.2021 „KASIA” s.c. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
110 DP.KC.15.2021 29.09.2021 A… S… Firma Handlowo – Usługowa „ZOLA” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
111 DP.KC.16.2021 30.09.2021 „D… POLSKA” Spółka Akcyjna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
112 DP.KC.17.2021 15.10.2021 P.H. HURT-DETAL „DEJA” W… D… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
113 DP.KC.18.2021 15.10.2021 Cukiernia-Piekarnia A… R… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
114 DP.KC.19.2021 15.10.2021 K… M… Przedsiębiorstwo Handlowe „CENTRUM” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
115 DS.KC.29.2021 6.10.2021 przedsiębiorca L… Z…
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Ogrodniczo – Przemysłowy „O…..” L… Z…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
116 DS.KC.30.2021 6.10.2021 przedsiębiorca L… G…
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „G….”
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
117 DS.KC.31.2021 6.10.2021 przedsiębiorca M… M…
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „R….” M… M…,
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
118 DS.KC.32.2021 19.10.2021 przedsiębiorca E… M…
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą N…. C… E… M…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
119 DS.KC.33.2021 19.10.2021 przedsiębiorca „D….” Zakład
Przetwórstwa Mięsa Sp. j.
Z… D…
kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
120 DS.KC.34.2021 29.10.2021 przedsiębiorcy Ł… U…, M… C…, M… U… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
121 DP.KC.28.2021 7.12.2021 B… Sz… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep ogólnospożywczy B… Sz… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
122 DP.KC.30.2021 29.12.2021 J… G… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: „E…” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
123 DP.KB.4.2021 13.12.2021 „N…” Sp. z o. o. z siedzibą w B…, ul. Cz…, B kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
124 DP.KB.1.2022 9.02.2022 L.. Spółka Akcyjna z siedzibą w G.., ul. Ł.. nr ….., ..-… G kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
125 DP.KB.2.2022 8.04.2022 A … Sp. z o.o. z siedzibą w P … , ul. P … , P… równowartość kosztów badań z § 9 ust. 1, 3, 4 o trybie pobierania i badania próbek produktów ostateczna
126 DP.KB.3.2022 26.04.2022 B … K … działająca pod nazwą: E … M … B … K … ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w P … T … , ul. S … , P … T … równowartość kosztów badań z § 9 ust. 1, 3, 4 o trybie pobierania i badania próbek produktów ostateczna
127 DP.KC.6.2022 06.06.2022 H… S… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: H… S… s… s…-p… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w T…, ul. (…), D… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
128 DP.KC.7.2022 06.06.2022 J… B… wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą: P… – H… D… A… S… i P… J… B… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości Ł…, T… M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
129 DP.KPS.1.2022 25.03.2022 Spółdzielnia A… w W… , z siedzibą w W… art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
130 DP.KC.8.2022 06.06.2022 I… M… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: I… M…, S… O… „…”, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w R… M…, ul. (…), R… M…. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
131 DP.KC.9.2022 06.06.2022 H… I… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą: P… P…-U…-H… H… a… s…-p…, p… h… H… I… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w K…, ul. (…) ,K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
132 DP.KC.10.2022 06.06.2022 Z… B… wykonującego działalności gospodarczą pod nazwą: P.P.U.H. Z… B… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości C…, K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
133 DP.KC.11.2022 06.06.2022 M… P… wykonującego działalności gospodarczą pod nazwą: M… P… S… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w O…, ul. (…), O… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
134 DP.KC.12.2022 06.06.2022 K… Ś… wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą: K… Ś… P.P.H.U. „…” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w B…, P… W…, B… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
135 DP.KC.13.2022 15.06.2022 „R…” sp. z o.o. z siedzibą w W…, ul. (…), W… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
136 DP.KC.14.2022 15.06.2022 Przedsiębiorca: ………………. z siedzibą w ……………., ul. ………………. nr …., kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
137 DP.KC.15.2022 15.06.2022 Przedsiębiorca: …………. ………….. ……………. ………………….. w …………….. z siedzibą w miejscowości ………….. nr …., kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
138 DP.KC.16.2022 15.06.2022 J… C… wykonującego działalności gospodarczą pod nazwą F… C… J… C… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w L…, ul. (…) , L… kara pieniężna z art.6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
139 DS.KC.1.2022 08.04.2022 B… P… wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
S… R… B… P… ul. (…)
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
140 DS.KC.2.2022 08.04.2022 A… S… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
A… S… D… F… R… im. W… S… R…, W…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
141 DS.KC.3.2022 08.04.2022 D… J… wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
„D…” D… J… ul. (…), W…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
142 DS.KC.4.2022 08.04.2022 K… B… wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
P.H.U. B… K… ul. (…), Z…W…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
143 DS.KC.5.2022 08.04.2022 A… C… P.H. „W…” A… C…,ul. B… W… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
144 DS.KC.6.2022 08.04.2022 M… J… wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
Sklep Spożywczy M… J… ul. A… K…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
145 DS.KC.8.2022 25.04.2022 S… G…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –
Usługowe – S… G… Z…, B…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
146 DS.KC.9.2022 25.04.2022 B… K…
wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
B… K… Sklep Monopolowy …
ul. (…), Z… W…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
147 DS.KC.10.2022 25.04.2022 J… G… Sklep „K…” J… G… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
148 DS.KC.11.2022 25.04.2022 I… S…
wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
Sklep Zielarsko – Medyczny „N…” I… S…,
ul. (…), S…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
149 DS.KC.12.2022 06.05.2022 B… K…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
B… K… F… R… S…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
150 DS.KC.13.2022 30.05.2022 A… K…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
A… K… Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
„A…” K… A… W…, W…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
151 DS.KC.14.2022 30.05.2022 G… K…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
G… K… Z… W… i U…,
C…, B…
karę
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
152 DS.KC.15.2022 30.05.2022 J… S…
wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
„E… B…” J… S… R…, S…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
153 DS.KC.16.2022 06.06.2022 M… O…
Firma Handlowa O… M… O… K… Z…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
154 DS.KC.17.2022 10.06.2022 J… G…
wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
J… G… R…, P…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
155 DS.KC.18.2022 14.06.2022 I… K…
wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą
N… I… K… ul. (…), S…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
156 DS.KC.19.2022 23.06.2022 M… M…
wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą
M… M… M… K…, S…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
157 DP.KC.17.2022 23.08.2022 Przedsiębiorca: …………… ……………… wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą: …………… ……………….. ……………. ………….. …………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……………, ul. ……………. nr …, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
158 DP.KC.18.2022 23.08.2022 Przedsiębiorca – …………. ………… wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą: …………… ………. ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….., ul. ……. . … . ……………. nr … lok. …, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
159 DP.KC.19.2022 25.08.2022 Przedsiębiorca ….… ……. ……..
z siedzibą w …………, ul. ………. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
160 DP.KC.20.2022 25.08.2022 Przedsiębiorca – ………… ………… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: …….… ………. …………… …………….. „…………….” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości ……… nr …, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
161 DP.KC.21.2022 05.09.2022 Przedsiębiorca: ………… ………… wykonującego działalność gospodarczą pod firmą: ………… ………… ……….. „…………”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……………… nr …, …-…… …………….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
162 DP.KC.22.2022 07.09.2022 Przedsiębiorca: ……. ………. wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ….….. ………… ……… „…………” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….. … ………. …, …-….. ……………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
163 DP.KC.23.2022 09.09.2022 Przedsiębiorca: ……. …… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: …….. …… ……….. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………. …… …….. nr … kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
164 DS.KC.20.2022 30.06.2022 Przedsiębiorca ………. ………………. wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą ……… …………… ……….. …………. – ……………..
ul. …………… nr ….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
165 DS.KC.21.2022 30.06.2022 Przedsiębiorca ………………………………
wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………………………………………..
…………… nr …,
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
166 PU.KB.1.AN.2022 27.01.2022 Przedsiębiorca ………. ………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………. ………. ………. ………., ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………., ul. ……….. ……….. …, …-….. ………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
167 PU.KB.1.PC.2022 7.04.2022 Przedsiębiorca „……-……” …….. …….. …… …….. ……… …….. …….. …….. z siedzibą w ………., …-…… ………. art. 24 ust. 1, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
168 PU.KB.1.PS.2022 30.05.2022 Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………. …….…. ….……. …………-….…….-…….…. „………….”, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……….. ….……., ul. ….……. …, …-….. ………… …………….., art. 24 ust. 1a, 4a, 5, 6, 7 w związku z oraz art. 6c ust. 1 i art. 6d pkt 6 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
169 PU.KB.2.AN.2022 27.01.2022 Przedsiębiorca ……… „…..” ………. ……… ……… ………. z siedzibą w ………., ul. …………. …, …-….. …………, § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
170 PU.KB.2.PS.2022 19.07.2022 Prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………..…. ……..……. „…….….….” …….….… ….………., ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………. ………., ul. ……….. …, …-….. ………. ……….., art. 24 ust. 1a, 4a, 5, 6, 7 w związku z oraz art. 6c ust. 1 i art. 6d pkt 6 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
171 PU.KB.3.AN.2022 27.01.2022 Przedsiębiorca „…………. ………… ………….” ………… … …………. ………….., ul. ………… ………… …, …-….. …………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
172 PU.KB.3.PS.2022 30.09.2022 Prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ……….. „…… – ……” ……… ………, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………., ……… ……… …, …-….. ………. art. 24 ust. 1a, 4a, 5, 6, 7 w związku z oraz art. 6c ust. 1 i art. 6d pkt 6 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
173 PU.KB.4.AN.2022 9.02.2022 Przedsiębiorca …………. – …………. ………….. z siedzibą w …………., ul. …. …………. …………. nr …/…, …-….. …………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
174 PU.KB.5.AN.2022 11.05.2022 Przedsiębiorca ………. ……….. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „………. – ….” z siedzibą w ………., ul. ……….. nr …, …-….. ………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
175 PU.KB.6.AN.2022 15.07.2022 Przedsiębiorcy ……….. …….…., …….…. …….…., ………… …………, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………. ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności, ul. ………., nr …/…, …-….. ………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
176 PU.KB.7.AN.2022 27.07.2022 Przedsiębiorca ………… …………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………….. ………… z siedzibą w …………., ul. ………… nr …, …-….. …………, § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
177 PU.KPC.10.2021 26.11.2021 ………. „…….-…….” …….. …….. …. …………, …. ………….
z siedzibą w ………, ul. ………….. nr …, …-…… ………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
178 PU.KB.8.AN.2022 29.08.2022 Przedsiębiorca ………. ……….. ………. ………. ………. ………. ……….. z siedzibą w ……….., ul. ……….. ……….. …, …–….. ……….., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
179 PU.KPZ.9.2022 23.11.2022 Przedsiębiorca
………. ………. ……….
z siedzibą w ……….. przy ul. ……….. …/…, …-….. ………..
art. 91 pkt 25 i pkt 26c art. 92 pkt 5 i pkt 6 oraz art. 93 ust. 2 i ust. 5 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ostateczna
180 PU.KPC.28.2022 8.11.2022 ………. ………. ………. ………. ……….. ………. ………. ………. z siedzibą w ………. przy ul. ………. …, …-…… ………. ………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
181 PU.KPC.29.2022 16.11.2022 Przedsiębiorca ………… ………… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………… ………… ………… … . …………-…………
ze stałym miejscem prowadzenia działalności w ……….,
ul. …………. …………. nr …, …-….. ………….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
182 PU.KPC.30.2022 17.11.2022 Przedsiębiorca
„…………” ……….. z siedzibą w ………..,
ul. ………. …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
183 PU.KPC.31.2022 18.11.2022 Przedsiębiorca ………. ………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………. ……… ………. ……….
ze stałym miejscem wykonywania działalności w …….., ul. ……… …, …-….. ………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
184 PU.KPS.1.2022 14.04.2022 ………. ………., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………. ………. ………. ………. – ………. – ………. „……….”, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………. ………, ul. ………. …, …-….. ………….. …….……., art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
185 PU.KPS.2.2022 06.06.2022 ………. ………., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………….. ………….. „……….…..”, ……….…. ………….. ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………….. ………….., ul. ………….. …, …-….. ………… …………, art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.3.2022 09.06.2022 1) ………. ………. – przedsiębiorca ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej – ul. ………. …, …-….. …….. ……..,
2) ………. ………. – przedsiębiorca ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej – ul. ……….. …, …-….. …….. ……..,
3) ………. ………. – przedsiębiorca ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej – ul. ………. …, …-….. …….. …….,
art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.4.2022 29.06.2022 Przedsiębiorca …….. …….., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ………. „………. – ………”, ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………., ul. ……… ……… nr …, …-….. ………., art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.5.2022 29.09.2022 Przedsiębiorca …………… …………… ………….. … …………… …………..… z siedzibą w …………..…, ul. …………..… …, …-….. ……..…….. – zwany dalej ………….. …………. ……………, prowadzący sklep w ………….. przy ul. …………… …, …-….. ………, art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.6.2022 12.10.2022 Przedsiębiorca ………… ……….. ……….. ………. … ………… ………….. … siedzibą w ………….., ………….. ………….. …, …-….. ……………, prowadzący market ………. w ……… przy ul. ……… …, …-….. ……., art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.7.2022 27.10.2022 Przedsiębiorca – ……………. ……………, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………. …..………, ………..…. …..……… – …….……. „…….. – ……..”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej – ……… …, …-….. ……………., art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.8.2022 8.11.2022 Przedsiębiorca …………. ………… prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ………… …….…… ………… ….…….-…..….… „……….…”, ………… ………..….. ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………….…. …..………., ul. ………….. …/…, …-….. ………..…. …..….…., art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
184 PU.KPS.9.2022 16.11.2022 Przedsiębiorca ……………… ……………. …………… … …………… ……………….. z siedzibą w …………………, ul. ………………. nr ….., …-….. ………….., prowadzący ………….. ………….. w …………. przy ul. …………… ……………….. …/…, …-….. …………. art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
185 DP.KB.4.2022 09.11.2022 Przedsiębiorca …………. …………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ………… ………… „………… …………” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………….. ……………, ul. ……………. nr ..…, lok. ..…, …-….. ………….. …………. równowartość kosztów badań z § 9 ust. 1, 3, 4 o trybie pobierania i badania próbek produktów ostateczna
186 DP.KC.24.2022 05.10.2022 ………….. ………….. wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: …………. …………. ……….. ………… ……….. … ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości …….. …, …-….. ……… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
187 DP.KC.25.2022 05.10.2022 ……….. ………… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………. ………. ……….. ……….. ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….., ul. ……….. ……….. nr …, …-….. ……….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
188 DP.KC.26.2022 05.10.2022 ………… ………… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: …………. ………… ……….. ………. – ……….. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….., ul. ………. …, …-….. ……….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
189 DP.KC.27.2022 05.10.2022 ………… ………… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………… …………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …………, ul. … ……….. ………… nr …, …-….. ……….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
190 DP.KC.28.2022 05.10.2022 ………. ……… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ……… …………. „…….….. ……..…. ….………” ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……….., ul. ………… nr …, lok. …, …-….. ……….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
191 DP.KC.29.2022 11.10.2022 ………… ………… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: …………. ………. ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….. ul. ………… nr …, …-….. ………… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
192 DP.KC.30.2022 27.10.2022 ………… ………… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ……….. ……….. ………… ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności w ………… …………., ul. …………. …………. nr …………, …-….. …………. …………… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
193 DP.KC.31.2022 07.11.2022 Przedsiębiorcy będący wspólnikami ……….. ……….:
– ………… ……….. wspólnik ………. ………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ……….. …………. …………. ……….. ,,……….” ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……….., ul. … … ……….. nr …, …-….. ……….
– ……….. ……….. wspólnik ………. ………. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ………… ………… …………. ………… ,,………..” ze stałym miejscem wykonywania działalności w ……….., ul. … … ……….. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
194 DP.KC.32.2022 07.11.2022 ………. ………. wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ……….. ………. ,,………..’’ ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości ………. nr …, …-….. ………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
195 DP.KC.33.2022 10.11.2022 ……… …….. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………. ………… ………… ………… … ………… ………… ………… ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …………, ul. ………… …, …-….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
196 DP.KC.34.2022 10.11.2022 ………… …………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: …………. …………. ………….. …………..-…………… „……………”, ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………… …………, ul. ………… …………. nr …, …-…… ………… ………… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
197 DP.KC.35.2022 16.11.2022 …………. …………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ……………… …..…..……. „………….….. ………….…..-……………….” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……………., ul. …. ……………. ……………. nr …, …-…… ………….. ………….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
198 DP.KC.36.2022 16.11.2022 ……….…. …..….….. ………..… „……..……” w ………….. z siedzibą w …………. … ………….. …, …-….. ………….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
199 DP.KPSP.1.2022 24.11.2022 ………….. …………… z siedzibą w ……………, ul. …………… …, …-….. ………….., art. 35a pkt 11, art. 35c ust. 1, art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ostateczna
200 DS.KC.28.2022 13.10.2022 Przedsiębiorca ………. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………… ……….. „…………” ………… – ………….
ul. ………. ……….. nr …, …-….. …………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
201 DS.KC.29.2022 13.10.2022 Przedsiębiorca ………….. ……………
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
………… ………….. ………… ………… „…………”
ul. ………… nr … …, …-….. ………. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
202 DS.KC.30.2022 14.11.2022 Przedsiębiorcy
………… …………
„……….”
ul. ………. ………. … nr …, lok. …
…-….. …………
………… …………
………. ………. – ……….. ………. ……….. „……….” …..
ul. ………… nr ….., lok. …
…-….. ………. – ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
203 DP.KB.2.2023 23.02.2023 Przedsiębiorca
………. ………. ………. ……….. z siedzibą we ………..,
…. ………. ………. …, …-….. ………..
równowartość kosztów badań z § 9 ust. 4 ustawy o trybie pobierania i badania próbek produktów ostateczna
204 DS.KC.2.2023 6.06.2023 „……….” ……… ………. ………. „………” w ………
z siedzibą przy ul. ………. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
205 DS.KC.3.2023 13.06.2023 Przedsiębiorca ………. ………..
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. ………..
………. ……….. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
206 DS.KC.4.2023 13.06.2023 Przedsiębiorca ………. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. … ……….
ul. ………. ………. ………. nr …
…-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
207 DS.KC.5.2023 13.06.2023 Przedsiębiorca ………… …………
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. ………. ………. „……….”
ul. …………. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
208 DS.KC.6.2023 13.06.2023 Przedsiębiorca ………. ……….
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
……….. ……… ………. ……….
ul. ………. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
209 DS.KC.7.2023 13.06.2023 Przedsiębiorca …………. …………
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
……….. ………… „……….-………”
ul. ………… nr …,
…-….. ………. ………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
210 DS.KC.8.2023 13.06.2023 ………. ………. ……….. ………. ……….
z siedzibą w ……….,
ul. ………. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
211 DS.KC.9.2023 19.06.2023 ………… ………… – ………… …………
………, ………, ……… ……… ………
z siedzibą w ………..,
ul. ……….. ……….. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
212 DS.KC.11.2023 19.06.2023 …………. ………… ………… … …………. ………….
ul. … …………. nr …, …-….. …………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
213 DS.KC.12.2023 19.06.2023 Przedsiębiorca ……….. ………..
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
……..…. …..…… ..………. …..……. …..…….. …..……. – …….……
…………. ………… – …………
………… nr … …
…-….. …………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
214 DS.KC.13.2023 19.06.2023 „………..” … ………., … ………., … ………. …..
z siedzibą w miejscowości ………. nr … lok. …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
215 DS.KC.14.2023 19.06.2023 Przedsiębiorca ………. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
……… ……… ………. ………. – ……….
ul. ………. nr … …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
216 DS.KC.15.2023 06.07.2023 „………..” …………
z siedzibą w …………,
ul. ………. nr …/…, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
217 DS.KC.16.2023 06.07.2023 ………… … ………..
z siedzibą w …………,
ul. ………… nr …, …-….. …………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
218 DS.KC.17.2023 12.07.2023 ………. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. ………. ……… ……….
ul. ………. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
219 DS.KC.18.2023 12.07.2023 ………. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………. ……….. ……….
ul. ………. nr …, …-….. ………. ………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
220 DS.KC.19.2023 13.07.2023 ………. ……….
………. ……….
ul. ……….. nr …/…, …-….. ………. ……….
– wspólnicy spółki .…….. ……… ………. „……..” ….…
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
221 DP.KC.7.2023 27.06.2023 Przedsiębiorca ……….. ……….. wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ………… ……….. ……….. …………, ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………… ……….., ul. ……….. ……….. nr …, lok. …, …-….. …………. ………… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
222 DP.KC.10.2023 28.06.2023 Przedsiębiorca ……….. ………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………. …………. ………… ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………. ………, ul. ………… ………… nr …….…, …-….. ………… ………….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
223 DP.KC.11.2023 29.06.2023 Przedsiębiorca ……………. …………….–……………. ………….. …………. … ………… ……………. z siedzibą w …………… nr ….., …-….. …………… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
224 DP.KC.12.2023 12.07.2023 Przedsiębiorca ………….. ………….. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………… ……….. … ………… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …………. …………., ul. ………….. nr …, …-….. …………. …………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
225 DP.KC.13.2023 07.08.2023 Przedsiębiorca „………. … ……….., … ……….. ………. ……….” z siedzibą                           w ………. ………., ul. ……… nr …., …-….. ………. ………., kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
226 DP.KC.14.2023 07.08.2023 Przedsiębiorca ………… ………… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………… ………… ………… ……….. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….., ul. ……….. nr …, …-….. ……….., kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
227 DP.KC.15.2023 07.08.2023 Przedsiębiorca ………… …………. wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ………. ………. ……… ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….. ……….., ul. …. ………… nr …, …-….. ……….. ………., kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
228 DP.KC.16.2023 07.08.2023 Przedsiębiorca ………. ……….-………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ……….. ………..-………. ……….. ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….. ……….., ul. ………. nr …, …-….. ……….. …………., kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
229 DP.KC.17.2023 09.08.2023 Przedsiębiorca ………. ………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą: ………. ………. „……….” ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………. ………., ……… ………. ………. nr …, …-….. ………. ………, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
230 DP.KC.19.2023 09.08.2023 Przedsiębiorca ………. ……… wykonujący działalność gospodarczą pod firmą: ……….. ………. ………. ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……….. ……….., ul. ……….. nr …, …-….. ………. ……….. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
231 DP.KC.20.2023 09.08.2023 Przedsiębiorcy będący wspólnikami …….. …….. :
– ………. ……… wspólnik ………. ……… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ……… ………., ……… ……… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ……… ………., ……… ………. … ………. nr …, …-….. ………. …………;
– ……….. ………. wspólnik ………. ………. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ………. ………. ………. ……….-……….-………. „……….”
……….-………., ………. ……….. ………. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w ………. ………., ul. ………. nr …, …-….. ………. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
232 PU.KB.1.AN.2023 28.03.2023 Przedsiębiorca „…………” ………….. …………. …………. …………. z siedzibą w ………., ul. ……….. nr …, …-….. ……….., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
233 PU.KB.2.AN.2023 28.03.2023 Przedsiębiorca „…..….. …..…..” ………., … ………. nr …, ………., …-….. ………., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
234 PU.KB.3.AN.2023 27.04.2023 Przedsiębiorca ……….. ….……. …….…. ….……. …….….. z siedzibą w ….……., ul. ……….. nr …, …-….. ……….., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej ostateczna
235 PU.KPC.1.2023 14.02.1023 Przedsiębiorca …………. ………… ………… w …………. z siedzibą w …………. ul. ………….. …, …-….. …………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
236 PU.KPC.3.2023 27.02.2023 ………. ………. ………. ………. ……….. ………. z siedzibą w ……….. ………. …, …-….. ……… ……… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
237 PU.KPC.4.2023 27.02.2023 Przedsiębiorca ……… ……… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ……… ………– ……… „………” ……… ……… z adresem stałego miejsca wykonywania działalności w ……… ul. ……… ………. nr ………, …..-….. ……… kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
238 PU.KPC.5.2023 30.03.2023 Przedsiębiorca ……….. ………. wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ………. ……….-………. ………. ………. z adresem stałego miejsca wykonywania działalności w ……..: …-… …….., ul. …….. …, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
239 PU.KPC.6.2023 30.03.2023 Przedsiębiorca „………. – ……… ……… … ……….” ………. ………. ………. z siedzibą w ………, ul. ……… …/…, …-….. ………, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
240 PU.KPC.7.2023 30.03.2023 Przedsiębiorca ……… ……… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ………. ……… ……… ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w …….. pod adresem: ul. ……….. …, …-….. ………, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
241 PU.KPC.8.2023 12.05.2023 Przedsiębiorca ……….. ……….. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………. ………. ………. ……….
ze stałym miejscem prowadzenia działalności w ……….,
ul. ………. nr …, …-….. ………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
242 PU.KPC.13.2023 07.08.2023 Przedsiębiorca ………… ………… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
………… ………….. …. ………….-………….
ze stałym miejscem prowadzenia działalności w ………….,
ul. …………. nr …, lok…., …-….. ………….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
243 PU.KPC.14.2023 16.08.2023 Przedsiębiorca ………. ………-………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………. ……….-……… ………-……….
ze stałym miejscem prowadzenia działalności w ……….,
ul. ………. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
244 PU.KPC.15.2023 17.08.2023 Przedsiębiorca ……… ……… wykonująca działalność gospodarczą pod firmą ……… …….. ……… z adresem stałego miejsca wykonywania działalności w ……… pod adresem: ul. ……… ……… …, …-….. ………, kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
245 PU.KPC.16.2023 18.08.2023 Przedsiębiorca ………. ………. z adresem stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej w ……….., ul. ………. ……….. …, …-….. ………. kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
246 PU.KPC.17.2023 18.08.2023 Przedsiębiorca ………. ………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………. ………. ………. „……….”
ze stałym miejscem prowadzenia działalności w ……….,
ul. ……….. ……….. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
247 PU.KPK.1.2023 28.06.2023 Przedsiębiorca ………. ……… prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………. ……… – …. „……….”
ze stałym miejscem prowadzenia działalności,
………. nr …, …-….. ……….
art. 36 ust.1 i art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o produktach kosmetycznych ostateczna
248 PU.KPO.1.2023 11.08.2023 Przedsiębiorca „…………” ………… ……….. ………… „…………” … …………, ul. ……….. …/…, …-….. ……….,
NIP …………
art. 56 ust. 1 pkt 10c, art. 57 pkt 4 i 58 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ostateczna
249 DS.KC.20.2023 12.09.2023 Przedsiębiorca ………. ………
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. ………. ………. – ………
ul. ………. nr …, …-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
250 DS.KC.21.2023 12.09.2023 Przedsiębiorca
…………. …………. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
…………. ……….. ……….. …. ………..-…………..
…. ……….. nr …, …-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
251 DS.KC.22.2023 12.09.2023 Przedsiębiorca ……….. ……….
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
……….. ……….. ……….. ………. – ………. „……….”
ul. ……….. nr …, …-….. ………. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
252 DS.KC.23.2023 12.09.2023 Przedsiębiorca ………. ……….
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
………. ………. ……….-………..
………., …. ………. nr …
…-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
253 DS.KC.24.2023 12.09.2023 Przedsiębiorca „………-…….. …. …. ……… …. ….” z siedzibą w ……….,
ul. …. ………. nr …
…-….. ……….
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
254 DS.KC.25.2023 26.09.2023 Przedsiębiorcy ……….. ……….., ……….. ……….., ……….. ……….
…. … ……….. nr …
…-….. ……….
– wspólnicy spółki ………. „………..-……….”
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
255 DS.KC.26.2023 29.09.2023 Przedsiębiorca ………… ……….. ………..
ul. …………. nr …
…-….. ………..
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
256 DS.KC.28.2023 25.10.2023 Przedsiębiorca ………… …………
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
……….. ………. ………. ………..-…………
……….. nr …
…-….. …………
kara pieniężna z art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna