Decyzje

Wykaz decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 

Rok 2020 (od 1 lipca)
L.p. Numer decyzji Data wydania
decyzji
Uczestnicy postępowania
administracyjnego
Przedmiot
rozstrzygnięcia
Stan prawny
decyzji
1 2/KC-DP/2020 25-08-2020 Stalbud sp. z o.o. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
2 3/KC-DP/2020 25-08-2020 Skwarek PH-U P… M… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
3 4/KC-DP/2020 25-08-2020 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
4 5/KC-DP/2020 25-09-2020 wspólnicy spółki cywilnej Rondo L… S…, S… K… kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
5 12/KC-DS/2020 31-08-2020 HOMESAY M. S…, G. S… Spółka jawna kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
6 10/KC-DS/2020 31-08-2020 U.. G.. kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
7 11/KC-DS/2020 31-08-2020 M… C… Kosmetyki „ZAWSZE PIĘKNA” kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
8 13/KC-DS/2020 31-08-2020 J… K… Ubojnia Drobiu kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
9 14/KC-DS/2020 31-08-2020 A… B… Iron Mix kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
10 15/KC-DS/2020 30-09-2020 J… G…, A… W…

wspólnicy spółki cywilnej

kara pieniężna z art.6 ust. 1 o informowaniu o cenach towarów i usług ostateczna
11 PU.KPZ.1.2020 13-11-2020 Z… S… „ELECTROCONTACT” art. 91 pkt 25 i pkt 26c art. 92 pkt 5 i pkt 6 oraz art. 93 ust. 2 i ust. 5 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieostateczna
12 PU.KPS.4.2020 10-07-2020 Parys Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
R… P…,
art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw nieostateczna
13 PU.KPS.5.2020 20-10-2020 „Michimi” J… W… art. 35a pkt 9 lit. b, art. 35c ust.5 pkt 1 oraz art. 35d ust. 1 pkt 1 i ust. 4 o systemie monitorowania i kontrolowania jakości nieostateczna