ZFŚS

Załączniki do „Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad i warunków udzielania pomocy finansowej ze środków funduszu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi” będącego załącznikiem do Zarządzenia Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r.