No Image

Informacje z działalności

30 kwietnia 2018 admin 0

Rok 2021 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2021 Rok 2020 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok […]

Lista Arbitrów

13 października 2017 admin 0

Przedstawiamy Listę Stałych Arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. […]

Stały Sąd Polubowny

3 października 2017 admin 0

Stały Sąd Polubowny został utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. […]

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

3 października 2017 admin 0

Procedura pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Informacja na temat zasad i trybu procedury pozasądowego rozwiązywania sporów prowadzonej przez Inspekcję Handlową. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów […]

Lista rzeczoznawców

3 października 2017 admin 0

Lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług prowadzona przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi       IMIĘ I NAZWISKO ZAKRES SPECJALIZACJI […]

ABC wiedzy konsumenckiej

3 października 2017 admin 0

Jak kupować tradycyjnie, poza lokalem i na odległość. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o […]

Ochrona konsumenta

3 października 2017 admin 0

Dane dotyczące wyników mediacji i PRSK oraz udzielonych porad prawnych i instruktaży w 2017 r. W 2017 r. w formie mediacji rozpatrzono 28 spraw, z […]

Dokumenty do pobrania

1 października 2017 admin 0

Formularz zapisu na Stały Sąd Polubowny: .doc  .pdf Formularz wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdf