Skrzynka ePUAP

W celu złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP – www.epuap.gov.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WIIH w Łodzi:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu tj. 7:30 – 15:30 (wtorek 8.00 – 16.00) do sekretariatu WIIH w Łodzi mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 38 w Łodzi na nośnikach danych: pamięć USB lub płyta CD/DVD. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WIIH w Łodzi:

  • dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  • akceptowalne formaty załączników to: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.
  • wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


 

Elektroniczna skrzynka podawcza znajduje się na platformie ePUAP.

Aby za pomocą platformy ePUAP wysłać pismo do urzędu proszę użyć tego linku, a w formularzu jako adresata wskazać: k6a3s4uq15.