Lista Arbitrów

13 października 2017 admin 0

Przedstawiamy Listę Stałych Arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Łódzkim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. […]

Struktura organizacyjna

11 października 2017 admin 0

Kierownictwo Inspektoratu 1. Inspektoratem kieruje Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej „Wojewódzkim Inspektorem”. Wojewódzki Inspektor wykonuje zadania i kompetencje wynikające z ustawy o Inspekcji […]

Przetargi

3 października 2017 admin 0

Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania przetargowe.

Kontrola zarządcza

3 października 2017 admin 0

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej za rok 2017 (wersja pdf zeskanowana) Plan działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi na […]

Nabór do służby cywilnej

3 października 2017 admin 0

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  INSPEKCJI HANDLOWEJ w ŁODZI Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów na stanowisko: starszego inspektora w Wydziale Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług   […]

Stały Sąd Polubowny

3 października 2017 admin 0

Stały Sąd Polubowny został utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. […]

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

3 października 2017 admin 0

Procedura pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Informacja na temat zasad i trybu procedury pozasądowego rozwiązywania sporów prowadzonej przez Inspekcję Handlową. Postępowaniem w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów […]